Actualité


Baugnez 44

Om de nagedachtenis van de Slag om de Ardennen in leven te houden, haalt het Baugnez 44 Historical Center de laatste grote operaties en veldslagen voor de geest die plaatsvonden tijdens het Offensief!